ETAP I termin wykonania 01.06.2012r - 15.09.2012r

1. Przebudowa i przystosowanie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego.
2. Przystosowanie wieży na obserwatorium astronomiczne.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej w wieży- obserwatorium astronomicznym.
4. Remont dachu na budynku L.O.
5. Remont poddasza na budynku L.O.
6. Budowa systemu oddymiania klatek schodowych.
7. Zjazd na ulicê Kościuszki.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013