ETAP II termin wykonania 01.06.2013r - 15.08.2013r

1. Remont korytarza piętra oraz klasopracowni parteru i piętra.
2. Wymiana stropów drewnianych nad parterem na strop żelbetowy na belkach stalowych budynku.
A. Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap I.
B. Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap II.
C. Wymiana stropów drewnianych na stalowo- żelbetonowe: etap III.
3. Remont elewacji budynku.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku szkoły( korytarz piętra i klasopracownie parteru i piętra).


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013