Historia projektuBudynek szkoły przy ulicy Kościuszki 36, z 1926 roku w Ostrowi Mazowieckiej został wpisany do rejestru zabytków decyzją:
- Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce- Wydział Kultury i Sztuki- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Ostrołęce z dnia 28.11.1988r., nr rejestru 355.
W związku z reformą administracyjną państwa i utworzeniem z dniem 1.01.1999 r. województwa mazowieckiego oraz w związku w wykonywaniem przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14.05 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego rejestru zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2004 r. nr 124, poz. 1305) wpis obiektu decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Warszawie został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego spod numeru 355 pod numer rejestru A-632.

DECYZJĄ Nr 96/10 z dnia 9.06.2010r. DO.4160-123/2/10 WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE Delegatura w Ostrołęce wydała pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich polegających na remoncie dachu i remoncie poddasza budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Kościuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej.

DECYZJĄ Nr 228/10 z dnia 16.11.2010r. DO.4160-123/4/10 10 WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE Delegatura w Ostrołęce wydała pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskich polegających na remoncie korytarza oraz klasopracowni parteru i pietra, przebudowie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Kościuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej.

DECYZJA Nr MWKZ Nr 120/10 z dnia 02.07.2010 r 10 WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE Delegatura w Ostrołęce na wykonanie remontu elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

DECYZJA Nr 233/10 z dnia 01.12.2010r 10 WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE Delegatura w Ostrołęce dotycząca zmiany decyzji Nr 120/10 z dnia 02.07.2010r dotyczącą pozwolenia na przeprowadzenie prac polegających na remoncie elewacji w budynku l.O
- przedłużenie terminu wykonania prac do dnia 30 grudnia 2013r.

DECYZJĄ Nr 708/06 z dnia 30.11.2006r dotyczącą zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę Sali gimnastycznej.

DECYZJA Nr 534/10 z dnia 25.11.2010 AB.7351-479/10 STAROSTY OSTROWSKIEGO zatwierdzającego projekt budowlany i udzielenie na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. M Kopernika 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Kościuszki 36 pozwolenia na wykonanie robót w budynku L.O polegających na remoncie dachu, poddasza, remoncie korytarza piętra oraz klasopracowni na parterze i piętrze, przebudowie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego, remoncie elewacji budynku.

UCHWAŁĄ nr 395/168/10 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 22 września 2010r w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na przeprowadzenie robót remontowych polegających na remoncie dachu i poddasza, remoncie korytarza piętra oraz klasopracownia parteru i piętra, przebudowie wieży na potrzeby szkolnego obserwatorium astronomicznego oraz remoncie elewacji budynku szkoły.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013