Linki do stron powiązanych z projektemwww.rpo.mazowia.eu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013


www.mazowia.pl - Samorząd Województwa Mazowieckiego


www.funduszeeuropejskie.gov.pl - Portal Funduszy Europejskich


www.powiatostrowmaz.pl - Powiat Ostrowski


www.koperniczek.net - Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Ostrowi Maz.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013