Współpartnerzy Projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie zgodnie z Umową partnerską z dnia 14 lipca 2010r., której celem jest realizacja projektu.


Partnerami w projekcie są:


Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Ostrowski"
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Strona: www.bezpiecznypowiatostrowski.pl


Stowarzyszenie "Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej"
ul. Kościuszki 34, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Strona: www.kolo.koperniczek.net


Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu Społecznego
ul. Kuflewska 5, 03-554 WarszawaWydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013