Dokumentacja przetargowaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym.
Roboty budowlane: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.
3. Załącznik 8,9: projekty budowlane, opisy, stwiorb.
4. Załącznik 10: przedmiary robót.
Ogłoszono dnia 23 marca 2012r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Roboty budowlane: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Ogłoszono dnia 16 maja 2012r.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Inspektora Nadzoru
pobierz dokumenty,
pobierz załącznik
Ogłoszono: 18 kwietnia 2012r.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013