Wykonawca robót budowlanychWykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 10, 07-410 Ostrołęka.Podpisanie umowy

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych nastąpiło w dniu 28 maja 2012r.
Liceum Ogólnokształcące reprezentował Dyrektor Włodzimierz Kazimierski, a firmę budowlaną Prezes Zarządu Wiktor Budzichowski.
Umowa została zawarta na kwotę 5.581.306,08 zł. brutto, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 65,50% oraz 34,50% z funduszy Powiatu.


Informacja o wyborze wykonawcyWydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013